Система за идентификация на МПС-та “AutoVIN”

AutoVIN е софтуер предназначен за идентифициране на типа на МПС-та(моторни превозни средства), модел, тип двигател, датата на неговото производство и т.н. чрез декодиране на идентификационен номер на превозното средство (VIN).

Софтуерът е предназначен за абсолютно точната идентификация на моторно превозно средство на базата на неговия VIN (Vehicle Identification Number), който се дава за всеки модел от неговия производител, съгласно стандарт ISO 3779:1983.

Съдържа

 • Детайлна информация за МПС-то:
  • държава производител
  • фирма-производител
  • марка
  • модел
  • модел година
  • вид на шасито
  • вид на двигателя и неговите спецификации
  • вид скоростна кутия
  • технически данни и допълнителна информация за определени модели
   • дата на производство;
   • цветови код и основен цвят:
   • номер на двигателя;
   • обем на двигателя;
   • брой седалки;
   • максимално общо тегло и др.
 • Изображения:
  • обща снимка на превозното средство
  • място и начин на поставяне на VIN
  • вид и място на VIN плочката
  • местоположение на номера на двигателя

Специални характеристики

 • Възможност за въвъеждане на  VIN чрез копиране от текст или от таблица;
 • Възможност за индентифициране с VIN, съдържащ по-малко от 17 знака;
 • Многоезичен интерфейс;
 • Възможност да запише данните и снимките от  AUTOVIN на компютър за последващо сравнение;
 • Възможност да се смени вида на записвания файл при запис на данните (.RTF, .PDF, .HTML);
 • Възможност за получаване на ъпдейти по интернет или на CD;
 • Дистанционно обучение на системен оператор;
 • Лесен интерфейс;
 • Възмосжност да показва списък от всички модели двигатели за специфичен модел.

Application

 • Forensic departments
 • Съдебни експертизи
 • Law-enforcement agencies
 • Граничен контрол
 • Митнически власти
 • Фирми за лизинг на автомобили
 • Застрахователни компании
 • Други организации, имащи право да правят проверки

Доставя се с:

 • Софтуер Autovin  за декодиране на информацията от идентификационните номера на превознисте средства;
 • Софтуерна защита посредством USB-донгъл с лиценз за достъп до Autovin софтуер.

Минимални PC изисквания 

 • Microsoft Windows 2000, Windows XP (SP3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
 • RAM — 256 MB
 • Minimum HDD free space required — 32 GB
 • USB port available
 • DVD drive (8X or faster)
 • Криминалистични отдели;
 • Правораздавателни органи;
 • Гранични и имиграционни служби;
 • Митнически власти;
 • Автомобили под наем и лизингови компании;
 • Застрахователни компании;
 • Други служби и организации, оторизирани да проверяват лични документи.
Responsive Menu Clicked Image