Скенер за лични документи
Regula 70X4
Автоматично прочитане и проверка
автентичността на ID-1, ID-2 и ID-3
документи: паспорти, лични карти,
шофьорски карти и др. лични документи.
Скенер за лични карти
Regula 72X3
Двустранно сканиране на ID-1 документи:
лични карти, шофьорски книжки, банкови карти и др.
Автоматично прочитане и проверка автентичността
на лични документи.
Скенер за лични документи
Regula 70X4M
Компактно устройство за автоматично
прочитане и проверка автентичността
на ID-1, ID-2 и ID-3 документи:
паспорти, лични карти, шофьорски карти
и други лични документи.
Responsive Menu Clicked Image