Regula SDK за Android и iOS

Regula предоставя следните възможност за четене и проверка на документи за самоличност чрез мобилените платформи Android и iOS:

  • Да се интегрира Regula SDK в собствено приложение;
  • Идентификация на типа документ;
  • Разчитане на бар кодове от документите за самоличност;
  • Кръстосани проверки и лексикален анализ;
  • Поддържа всички видове MRZ;
  • Няма необходимост от интернет свързаност;

За работа с мобилните SDK е необходимо заплащане на лицензи на годишна база, като за по-голяма гъвкавост спрямо нуждите на клиента ресурсите могат да бъдат конфигурирани съгласно следната таблица:

 

License type MRZ RFID Barcodes VIZ OCR
1 country 1 region Full
For demo and testing purposes (1+1 months) free of charge
For developing, testing and POC purposes
annual license (Full SDK)
Ask for price
Basic License < 1000 users Ask for price Ask for price Ask for price Ask for price Ask for price Ask for price
Advanced License < 20 000 users Ask for price Ask for price Ask for price Ask for price Ask for price Ask for price
Pro License < 100 000 users Ask for price Ask for price Ask for price Ask for price Ask for price Ask for price

Над 100000 подлежи на договаряне

Mobile Document Authenticator Regula 1120 дава възможност за проверка на автентичност на документите, като след заснемане на документа в UV светлина се проверяват защитните елементи в UV365 диапазона. Regula 1120  комуникира с мобилното устройство посредством Bluetooth.

Ресурсите за съответните платформи са налични за изтегляне:

https://github.com/regulaforensics/DocumentReader-iOS

https://github.com/regulaforensics/DocumentReader-Android

Демо апликации могат да бъдат изтеглени оттук:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.regula.documentreader

https://itunes.apple.com/us/app/regula-document-reader/id1001303920?mt=8

Поддържаните списъци на документи:

https://downloads.regulaforensics.com/work/SDK/doc/AllDocs/Documents%20List.pdf

Responsive Menu Clicked Image