Скенер за лични карти Regula 72X3

Скенерът има възможност да сканира двустранно ID-1 документи, например лични карти, шофьорски книжки и други документи.
Устройството е предназначено за автоматично прочитане и проверка на автентичността на паспорти, лични карти, шофьорски книжки, визи и други персонални документи.
Устройството разпознава текстова информация, чете баркодове, RFID тагове и смарт карти.

Regula 72X3 е с пластмасово тяло и е компактно устройство за десктоп употреба. Устройството е свързано към компютър с помощта на USB 3.0 кабел.
Скенерът позволява с еднократно преминава да сканира двустранно и да заснеме изображенията от документите в бяла, инфрачервена и ултравиолетова светлина.
Устройството се управлява от Regula Document Reader SDK.

Функционалност

 • Сканира и обработва изображения
  • Поддържани формати на документи:
   • ID-1
   • Други документи с максимален размер 87×56 mm
  • Автоматична проверка за наличие на документ в зоната за сканиране;
  • Автоматично сканира документ след откриването му;
  • Елиминира отблясъците от ламинат и холограми в бяла и инфрачервена светлини;
  • Автоматично избира интензитета на UV светлината в зависимост от типа документ;
  • Автоматично намира и изрязва изображенията в документа.
 • Откриване на MRZ зоната и разпознаване на данните;
 • Разпознава и прочита 1D и 2D баркодове;
 • Automatic recognition of a document type
 • Автоматично разпознава типа документ;
 • OCR на видимата зона;
 • Чете информация от RFID чип;
 • Анализ и сравнение на текстовите данни;
 • Автоматично прочитане и проверка на автентичността на документите.

Операции

 1. Личната карта влиза вътре в скенера.
 2. Изображенията се заснемат в различни режими на осветяване. Едновременно се прочитат данните от RFID таговете.
 3. Regula Document Reader SDK обработва данните.
 4. Резултатите от верификацията са налични за последваща употреба.
 5. След приключване на сканирането, картата излиза автоматично от скенера.

Допълнителни функции

 • USB порт за свързване на други устройства;
 • Програмируеми индикатори за статуса на устройството:
 • звуков сигнал

Устройството се доставя в комплект с:

 • Regula Document Reader SDK
 • USB кабел за връзка на скенера към компютър.


Четец за RFID устройства за модели Regula  7223.ХХХ, 7233.ХХХ

Оптичен скенер

 • Източници на светлина:
  • Зона за сканиране, мм— 87×57 ± 1
  • Сензори:
   • вид — CMOS, 5MP
   • цветови модел — RGB
   • дълбочина на цвета, bit — 24
   • резолюция, ppi — 700 ± 10
Изображенията за проверка на документа се заснемат в:

 • Ултравиолетова светлина (UV luminescence);
 • Инфрачервена светлина;
 • Бяла светлина;
 • Бяла светлина с елиминиране на отблясъците от ламинат и холограми;
 • Transmitted infrared light (optional)
 • Transmitted visible light
 • Поддържани стандарти — ISO 14443: тип А/В;
 • Скорост на трансфер на данните, Kbaud — 106, 212, 424, 848;
 • Прочитане на RFID чип, независимо от позицията му в документа;
 • „Anti-collision“: прочитане на RFID чип според информацията в MRZ.

Смарт картов четец за модел Regula 7213.ХХХ, 7233.ХХХ

 • Поддържани стандарти — ISO/IEC 7816-1, -2, -3, -4; EMV2000 4.1, Level 1
 • Скорост на трансфер на данните, Kbaud — 2–500
 • Вид на смарт картата — асинхронна, Т = 0 и Т = 1.

Magnetic stripe reader (optionally)

 • Magnetic stripe card thickness, mm, max — 1,37
 • Speed of scanning a magnetic stripe card, m/s — 0,13–1,27
 • Number of magnetic tracks — 3

Технически спецификации на устройството

 • Размери (дължина×широчина×височина), mm — 166×123×125
 • Тегло:  0,8 кг
 • Захранващо напрежение от адаптер (AC 100–240 V / DC 5 V):
  • supply voltage – 5 V
  • nominal current, A, min — 1,2
 • Connection interface — USB 3.0

Фунционалност

Сканиране на документ и обработка на данни
Формати на документите
 • ID-1 (лична карта)
 • Други формати на документи до  56×87 мм
Сканиращ процес
 • Автоматична проверка за наличие на документ в заната за сканиране;
 • Автоматично сканиране на документа;
 • Автоматично намиране и изрязване на изображения в документа;
 • Двустранно сканиране.
Машинно-четима зона (MRZ)
Поддържани MRZ формати
 • в съответствие с ICAO 9303:
  • 30×3
 • в съответствие с ISO IEC 18013 (IDL):
  • 30×1
 • Поддържа специална MRZ структура на данните за документи от определени държави.
Характеристики
 • Търсене на MRZ в цялото изображение на документа;
 • Разпознаване на MRZ в инфрачервена и бяла светлина;
 • Проверка на контролните числа и структурата на данните в съответствие с изискванията на ICAO 9303 и BSI TR-03105 Part 5.1;
Баркодове
Поддържани формати
 • 1D: Codabar, Code39 (+extended), Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, IATA 2 of 5 (Airline), Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 of 5, STF (Industrial), UPC-A, UPCE
 • 2D: PDF417, Aztec Code, QR Code, Datamatrix
Автоматично разпознаване на вида на документа
Последователност при разпознаване на типа документ
 • Държава→Вид→Серия
Характеристики
 • Получаване на образец на документа от SDK базата данни, съдържащ следната информация:
  • Позиция на текстови и графични полета;
  • Наличие на баркод и защитни елементи;
  • Автентикация и верификация на параметри на документи;
  • Наличие на RFID чип;
  • Референтно изображение от Information Reference Systems «Passport», «Autodocs», «Frontline Documents System»
 • Обработка на сканираните изображения в съответствие с образеца, включително ротация на изображението.
Обработка на графични елементи
Видове графични полета
 • Снимка на притежателя на документа;
 • Подпис;
 • Баркод;
 • Пръстов отпечатък и др.
Характеристики
 • Изрязване и изобразяване на графични полета като отделни изображения в съответствие с образеца на съответния документ;
 • Автоматично търсене на снимка от изображението и изрязване на портрета на притежателя на документа, ако типът на документа не е
  разпознат;
 • Завъртане на изображението в зависимост от позицията на снимката на притежателя на документа.
OCR на видимата зона
Поддържани набори от символи, които се разпознават автоматично
 • Central European and Eastern European Latin (1250)
 • Cyrillic (1251)
 • Western European Latin (1252)
 • Greek (1253)
 • Turkish (1254)
 • Baltic (1257)
 • Други шрифтове.
Характеристики
 • Поддръжка на речник (име, фамилия, адрес, държава и т.н.);
 • Автоматично разделяне на текста в отделни полета (напр. разделяне на адреса на пощенски код, държава и т.н.);
 • Разпознаване на дати, изписани в различни формати;
 • Разпознаване на символи от различни набори от символи в един ред.
RFID SDK
Поддържани RFID стандарти
 • ISO/IEC 14443-2 (type А and B)
 • ISO/IEC 14443-3 (MIFARE® Classic Protocol)
 • ISO/IEC 14443-4
Режим на достъп до данните
 • Директен
 • BAC
 • EAC
 • PACE
 • SAC
Автентикация
 • Активна (AA);
 • Пасивна (PA);
 • Чип (CA v1, CA v2);
 • Терминал (TA v1, TA v2).
Поддържани приложения
 • ePassport (DG1–DG16)
 • eID (DG1–DG21)
 • eSign
 • eDL (DG1–DG14)
Управление на сертификат
 • Локален контейнер;
 • Получаване на сертификати онлайн от програмен интерфейс;
 • Master List, CRL support.
Характеристики
 • Прочитане на RFID чип с допълнителна дължина..???
 • Прочитане на RFID чип в съответствие с форматите на данни ICAO LDS 1.7, PKI 1.1 data formats
Анализ и сравнение на текстови данни
Зони от документа за кръстосана проверка на прочетените данни
 • MRZ;
 • VIZ;
 • RFID чип;
 • Баркод;
 • Контактен чип (смарт карта).
Верификация
 • Валидиране на датите;
 • Автентикация на имена и фамилии в съответствие със списъци от възможен край на дума;
 • Без примерни документи.
Настройка на формати и мерни единици към тези, използвани от OS на потребителя
 • Дата;
 • Тегло;
 • Височина и т.н.
Характеристики
 • Пълно или частично сравнение на полета;
 • Интеграция на данни, получени от няколко страници на документа;
 • Поддръжка на изчисления (възраст и др.);
 • Транслитерация на символи от Латиница в съответствие със стандартите ICAO 9303 за сравнение с MRZ.
Автентикация и верификация
Операции, налични за всички документ
 • Проверка на MRZ контраст на печат в съответствие с ICAO 9303(IR B900 Ink).
Операции, налични след разпознаване на типа документ
 • Проверка на изображението в бяла, инфрачервена и UV светлини;
 • Проверка за видимост в IR на:
  • Елементи на формата;
  • Текстови данни;
  • Снимката (основна и допълнителна).
 • Визуализация и проверка на IPI (Invisible Personal Information – невидима лична информация);
 • Проверка на баркод формат.
Характеристики
 • Операциите по проверка на документите се настройват в зависимост от възможните степени на износване и изтриване на документите;
 • Изборът на вида проверки зависи от защитните елементи на документа.
Допълнителни SDK функции
Формати на изображението
 • .BMP
 • .JPG
 • .JP2
 • .PNG
 • .TIF
 • Други формати на изображения са налични по желание на клиента.
Оперативна съвместимост
 • Модули за сравнение:
  • Изображения на пръстови отпечатъци от RFID чип и външен скенер за снемане на пръстови отпечатъци;
  • Портретни изображения от документна страница с данни и/или RFID чип.
 • Справочни информационни системи «Passport», «Autodocs», «Frontline Documents System»
Съвместимост с операционни системи
 • Microsoft Windows XP (SP3), Windows 7 (x86, x64), Windows 8, Windows 10, (Linux OS & Mac OS – в края на 2016)
Drivers
 • Microsoft сертифициран.
Характеристики
 • Мултиезичен интерфейс
Софтуерни ъпдейти
SDK
 • Два пъти в годината
Document template database
 • Ежемесечно
 • Граничен контрол
 • Авиационни служби за сигурност
 • Правораздавателни органи
 • Консулства и посолства
 • Имиграционни служби
 • Здравни заведения
 • Финансови институции
 • Застрахователни компании
 • Лизингови компании и автомобили под наем
 • Телекомуникационни компании
 • Охрана на бизнес сгради
 • Туристически агенции
 • Хотели
 • Казина

 

Responsive Menu Clicked Image