Приложения

Скенери за работа с лични документи
Приложения:

Гранични власти
Авиационни служби за сигурност
Правораздавателни органи
Консулства и посолства
Имиграционни служби
Здравни заведения
Финансови институции
Застрахователни компании
Лизингови компании и автомобили под наем
Компании за стокови кредити
Телекомуникационни компании
Охрана на бизнес сгради
Туристически агенции
Нотариални кантори
Хотели
Казина

Устройства за оптична проверка на банкноти и защитени документи

Приложения:
Гранични власти
Имиграционни служби
Митнически власти
Правораздавателни служби
Банкови и финансови институции
Посолства и консулства
Експертни лаборатории
Нотариални кантори
Криминалистични лаборатории

Responsive Menu Clicked Image