Киоск скенер за документи Regula 70X8

Този скенер е предназначен за интегриране в автоматични гранични гишета и други системи за събиране на данни. Устройството е метално тяло с пластмасова горна част. Нивото на защита на тялото на скенера в частта достъпна за потребителя (стъкло) отговаря на IP41 клас. Устройството е свързано с PC чрез USB кабел. Няма движещи части. Надежден, удобен и лесен за ползване.

Скенерът позволява заснемане в бяло, инфрачервени, ултравиолетови и коаксиални светлини. Някои модели са оборудвани с модули за четене на RFID чипове и смарт карти. Скенерът е снабден с комплект за разработка на софтуер (SDK) за лесна интеграция в съществуващите системи на крайния потребител.

Функционалност

 • Сканира и обработва изображения:
  • Поддържани формати на документи:
   • ID-1
   • ID-2
   • ID-3
   • Други документи с максимален размер 85×125 mm
  • Автоматична проверка за наличие на документ в зоната за сканиране;
  • Автоматично сканира документ след откриването му;
  • Елиминира отблясъците от ламинат и холограми в бяла и инфрачервена светлини;
  • Компенсира влиянието на външна светлина, която попада върху изображението по време на сканиране в ултравиолетовия диапазон (Smart UV);
  • Автоматично избира интензитета на UV светлината в зависимост от типа документ;
  • Автоматично намира и изрязва изображенията в документа.
 • Откриване на MRZ зоната и разпознаване на данните;
 • Разпознава и прочита 1D и 2D баркодове;
 • Автоматично разпознава типа документ;
 • Обработка на графични полета;
 • OCR на видимата зона;
 • Чете информация от RFID чип;
 • Анализира и сравнява текстова информация;
 • Автоматична автентикация и верификация на документа.

Операции

 1. Оптичният скенер автоматично проверява за наличие на документ в зоната за сканиране на устройството.
 2. Изображенията се заснемат в различни режими на осветяване. В същото време информацията се прочита от RFID чипа на смарт картата.
 3. Постъпилите данни се обработват от Regula Document Reader SDK.
 4. Резултатите от верификацията са готови за последващо използване.

Устройството се доставя в комплект с:

 • Regula Document Reader SDK
 • USB кабел за връзка на скенера към компютър.

Функционалност Модел
7008.100 7008.110 7008.111 7028.100 7028.110 7028.111
Светлинни източници на оптичен скенер Видима: предна светлина & странична светлини
Инфрачервена 870 nm: предна и странични светлини
Инфрачервена 950 nm (опция)
Ултравиолетова 365 nm
Коаксиална бяла светлина
RFID четец

Оптичен четец

 • Зона за сканиране, мм — 88×128: паспортна страница в пълен размер;
 • Видео сензор:
  • тип — CMOS;
  • цветови модел — RGB;
  • дълбочина на цвета, bit — 24.
Модел
70X8.XXX 70X8.XXX-5
Мегапиксели 1 3,1 1 5
Резолюция, ppi 180 400 250 500
Размер на рамката, px 1024×768 2048×1536 1296×972 2592×1944

Четец за RFID устройства за модели Regula 7028.XXX

 • Поддържани стандарти — ISO 14443: тип А/В;
 • PC/SC protocol support
 • Скорост на трансфер на данните, Kbaud — 106, 212, 424, 848;
 • Прочитане на RFID чип, независимо от позицията му в документа;
 • „Anti-collision“: прочитане на RFID чип според информацията в MRZ.

Технически спецификации на устройството

Размери (дължина×широчина×височина), mm:

 • 7008.ХХХ — 138×202×211
 • 7028.ХХХ — 196×202×211

Тегло в кг:

 • 7008.ХХХ — 1,6
 • 7028.ХХХ — 1,8

Power supply voltage from a USB port: 5 V
Supply current: A, max — 1,5

Функционалност

Сканиране на документ и обработка на данни

Формати на документите
 • ID-1 (лична карта);
 • ID-2 (passport card, виза);
 • ID-3 (паспорт);
 • Други формати на документи до 85×125 мм.
Процес на сканиране
 • Автоматична проверка за наличие на документ в зоната за сканиране;
 • Автоматично сканиране след разпознаване на документ;
 • Елиминиране на отблясъците от ламинат и холограми в бяло и инфрачервена светлина;
 • Компенсиране влиянието на външна светлина, която попада върху изображението по време на сканиране в ултравиолетовия диапазон (Smart
  UV);
 • Автоматичен избор на интензитета на UV светлината в зависимост от типа документ;
 • Автоматично намиране и изрязване на изображения в документа;

Машинно-четима зона (MRZ)

Поддържани MRZ формати
 • В съответствие с ICAO 9303:
  • 44×2;
  • 30×3;
  • 36×2;
 • В съответствие с ISO IEC 18013 (IDL):
  • 30×1;
 • Поддържа специална MRZ структура на данните за документи от определени държави.
Характеристики
 • Търсене на MRZ в цялото изображение на документа;
 • Разпознаване на MRZ в инфрачервена и бяла светлина;
 • Проверка на контролните числа и структурата на данните в съответствие с изискванията на ICAO 9303 и BSI TR-03105 Part 5.1;
 • Оценка на MRZ качеството в съответствие с ICAO 9303, ISO 7501, 1831, 1073-2 стандартите.

Баркодове

Поддържани формати
 • 1D: Codabar, Code39 (+extended), Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, IATA 2 of 5 (Airline), Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 of 5, STF
  (Industrial), UPC-A, UPC-E;
 • 2D: PDF417, Aztec Code, QR Code, Datamatrix.

Автоматично разпознаване на типа документ

Последователност при разпознаване на документа
 • Държава→Тип→Серия
Характеристики
 • Получаване на образец на документа от SDK базата данни, съдържащ следната информация:
  • Позиция на текстови и графични полета
  • Наличие на баркод и защитни елементи
  • Автентикация и верификация на параметри на документи;
  • Наличие на RFID чип;
  • Референтно изображение от Information Reference Systems «Passport», « Autodocs», «Frontline Documents System»
 • Обработка на сканираните изображения в съответствие с образеца, включително ротация на изображението.

Обработка на графични елементи

Видове графични полета
 • Снимка на притежателя на документа;
 • Подпис;
 • Баркод;
 • Пръстов отпечатък и др.
Характеристики
 • Изрязване и изобразяване на графични полета като отделни изображения в съответствие с образеца на съответния документ;
 • Автоматично търсене на снимка от изображението и изрязване на портрета на притежателя на документа, ако типът на документа не е
  разпознат;
 • Завъртане на изображението в зависимост от позицията на снимката на притежателя на документа.

OCR на видимата зона

Поддържани набори от символи, които се разпознават автоматично
 • Central European and Eastern European Latin (1250);
 • Cyrillic (1251);
 • Western European Latin (1252);
 • Greek (1253);
 • Turkish (1254);
 • Baltic (1257);
 • Други шрифтове.
Характеристики
 • Поддръжка на речник (име, фамилия, адрес, държава и т.н.);
 • Автоматично разделяне на текста в отделни полета (напр. разделяне на адреса на пощенски код, държава, щат и т.н.);
 • Разпознаване на дати, изписани в различни формати;
 • Разпознаване на символи от различни набори в един ред.

RFID SDK

Поддържани RFID стандарти
 • ISO/IEC 14443-2 (type А and B);
 • ISO/IEC 14443-3 (MIFARE® Classic Protocol);
 • ISO/IEC 14443-4.
Достъп до данни
 • Директен;
 • BAC;
 • EAC;
 • PACE;
 • SAC.
Автентикация
 • Активна (AA);
 • Пасивна (PA);
 • Чип (CA v1, CA v2);
 • Терминал (TA v1, TA v2).
Поддържани приложения
 • ePassport (DG1–DG16);
 • eID (DG1–DG21);
 • eSign;
 • eDL (DG1–DG14).
Управление на сертификат
 • Локален контейнер;
 • Получаване на сертификати онлайн от програмен интерфейс;
 • Master List, CRL поддръжка.
Характеристики
 • Поддръжка на Extended APDU при четене на RFID чип;
 • Прочитане на RFID чип в съответствие с форматите на данни ICAO LDS 1.7, PKI 1.1;
 • Сетификация по BSI TR-03105 Part 5.1, BSI TR-03105 Part 5.2.

Анализ и сравнение на текстови данни

Зони от документа за кръстосана проверка на прочетените данни
 • MRZ;
 • VIZ;
 • RFID чип;
 • Баркод;
 • контактен чип (смарт карта).
Верификация
 • Валидиране на датите;
 • Автентикация на имена и фамилии в съответствие със списъци от възможен край на дума;
 • Без примерни документи.
Настройка на формати и мерни единици към тези, използвани от OS на потребителя
 • Дата;
 • Тегло;
 • Височина и т.н.
Характеристики
 • Пълно или частично сравнение на полета;
 • Интеграция на данни, получени от няколко страници на документа;
 • Поддръжка на изчисления (възраст и др.);
 • Транслитерация на символи от Латиница в съответствие със стандартите ICAO 9303 за сравнение с MRZ.

Автентикация и верификация

Операции, налични за всички документи
 • Проверка на луминесценция (UV Dull Paper) на:
  • Формата;
  • MRZ зоната;
  • Зона на портретно изображение.
 • Проверка на MRZ контраст на печат в съответствие с ICAO 9303(IR B900 Ink).
Операции, налични след разпознаване на типа документ
 • Проверка на изображението в бяла, инфрачервена и UV светлини;
 • Проверка на луминесценция на UV защитни влакна;
 • Откриване на фалшива луминесценция;
 • Проверка за наличие на подмяна на снимка на притежателя на документа;
 • Проверка за видимост в IR на:
  • Защитни елементи;
  • Текстови данни;
  • снимката (основна или допълнителна).
 • Откриване на холограми (OVD), OVI;
 • Прочитане на луминесцентен текст и сравняване с данните, получени от MRZ и VIZ (OCR Security Text);
 • Визуализация на IPI (Invisible Personal Information – невидима лична информация);
 • Проверка на ретрорефлективна защита;
 • Проверка на баркод формат.
Характеристики
 • Операциите по проверка на документите се настройват в зависимост от възможните степени на износване и изтриване на документите;
 • изборът на вида проверки зависи от защитните елементи на документа.

Допълнителни SDK функции

Формати на изображението
 • .BMP;
 • .JPG;
 • .JP2;
 • .PNG;
 • .TIF;
 • Други формати на изображения са налични по заявка на клиента.
Оперативна съвместимост
 • Модули за сравнение:
  • Изображения на пръстови отпечатъци от RFID чип и външен скенер за снемане на пръстови отпечатъци;
  • Портретни изображения от документна страница с данни и/или RFID чип.
 • Справочни информационни системи «Passport», « Autodocs», «Frontline Documents System»
Съвместимост с операционни системи
 • Microsoft Windows XP (SP3), Windows 7 (x86, x64), Windows 8, Windows 10.
Драйвери
 • Microsoft сертифициран;
Характеристики
 • Едновременно оптично сканиране и прочитане на RFID чип;
 • Обновяване на фърмуера през USB (автоматично обновяване след инсталация на нова версия на SDK);
 • Многоезичен интерфейс.

Обновяване на софтуера

SDK
 • 2 пъти годишно.
База данни с шаблони на документи
 • Месечно.

Автоматични системи за автентикация и верификация на документи за киоски, електронни гишета за паспортна проверка и др.

Responsive Menu Clicked Image