Софтуер „Document Builder“

„Document Builder“ предназначен за експресна верификация на автентичността и задълбочена проверка на банкноти, паспорти, лични карти, визи, шофьорски книжки, документи на превозни средства и други защитени документи.

Document Builder е допълнителна информационен модул, който позволява добавянето на документи (визи, паспорти, шофьорски книжки, лични карти, банкноти и др.) с изображения и описания.

Функционалност

 • Възможност за добавяне на допълнителна информация за документи в база данни, както и отделни защитни елементи;
 • Този модул е създаден с мултиезичен и удобен интерфейс;

Contents of Document Builder

Sections Description Interface
Application General Settings and Main Navigation Buttons
 • Providing access to basic settings of the program: language, selection of the working database, etc.
 • Navigation panel for scaling images, displaying/hiding database, displaying/hiding hints, etc.
Operations with the Country List
 • Adding a new country: the country name, a three-letter country code and add its flag image
 • Editing country information
 • Deleting a country
Operations with Documents
 • Adding a new document: selection of the database, document type, adding document description, adding document name
 • Deleting a document
 • Document export
Document Description
 • Information section „Description“
 • Information Section „Additional“
 • Description of the document type “Book Block”
 • Description of the document type “Card”
 • Description of the document type “Form”
 • Description of the document type “Paper”
 • Description of the document type “Sticker”
 • Description of the document type “Visa”
 • Viewing document description
 • Adding a comment to a document
Operations with Characteristics
 • Adding a new characteristic
 • Editing a characteristic
 • Deleting a characteristic
Directory System for Storing Images. File Formats
 • When you add a new document, a directory system is created for it
Operations with Pages
 • Adding a New Page
 • Deleting a Page
Operations with Fragments
 • Adding a new fragment
 • Adding a dynamic fragment .GIF
 • Editing a fragment
 • Adding a fragment frame to the image in general view
 • Deleting a frame from an image in general view
 • Deleting a fragment

Multilingual interface

 • English
 • Chinese
 • Latvian
 • Polish
 • Portuguese
 • Russian
 • any other language (at customer’s request)

Delivery set

 • A software protection USB-dongle with a limited update license for providing access to the information reference system

The USB dongle is not required when using Regula Forensic Studio with Regula devices.

PC requirements

 • Microsoft Windows XP (SP3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
 • Microsoft .NET Framework 4.0 is included in the installation package
 • Any of Regula information reference system is required
 • Minimum HDD free space required — 1 GB

 

 • Криминалистични отдели;
 • Правораздавателни органи;
 • Гранични и имиграционни служби;
 • Митнически власти;
 • Автомобили под наем и лизингови компании;
 • Застрахователни компании;
 • Други служби и организации, оторизирани да проверяват лични документи.
Responsive Menu Clicked Image