Regula Face Web API SDK

Regula Face SDK е сървърно решение базирано на изследване (Liveness) и сравнение (Face Matching) на лицева биометрия.

Mobile Face SDK и уеб компонентът служат за коректно заснемане на множество изображения на лицето на притежателя на документа, а действителната обработка на данните се случва на сървъра на клиента.

Техническата документация за мобилни компоненти е достъпна тук:
https://docs.regulaforensics.com/develop/face-sdk/mobile/

FaceMatch (1:1) е приложим за кръстосана проверка на лицевите изображенията от камера/документ за самоличност/изображения от външни бази данни (например от REGIX).

Пълният набор от документация и демонстрация може да бъде намерен на сайта на Regula:
https://faceapi.regulaforensics.com/

Всички функции могат да бъдат тествани – изследване за това дали се заснема истинско лице, разпознаване на лица, сравнение на лица:
https://nightly-storybook.regulaforensics.com/?path=/story/face-liveness–primary

3.1. Regula Face Web API SDK

PRICING MODEL – FLAT LICENSING

POC, test & dev (9 months) Попитайте за цена
FaceMatch (1:1) Попитайте за цена
Liveness Detection + FaceMatch (1:1) Попитайте за цена

Забележки:

 • Инсталация: хоствана от клиента уеб услуга. Kлиентът притежава пълен контрол върху потока от данни и тяхното съхранение;
 • Без предаване на лични данни към мрежи на трети страни, което гарантира спазването на поверителността на данните;
 • Срок на лиценза: 1 година (годишно лицензиране);
 • Лицензионната такса се формира на базата на инстанция (Windows)/ worker (Linux), където работи Regula Face SDK;
 • Броят сесии на инстанция/ worker е неограничен;
 • Включени са поддръжка и техническа поддръжка;
 • Regula Face SDK Web API работи в една нишка по подразбиране. 1 инстанция/worker = 1 лиценз;

Производителността зависи от използвания хардуер, средно време < 2 сек.

3.2. Regula Face Web API SDK

PRICING MODEL – TRANSACTION BASED LICENSING

Моделът, базиран на транзакции, включва 6 нива с различна цена за TRX.

Tier Цена за TRX, USD  Цена за 1 год. лиценз, USD Включен брой TRX
A 0.16 Попитайте за цена 40 000
B 0.14 Попитайте за цена 80 000
C 0.12 Попитайте за цена 150 000
D 0.1 Попитайте за цена 250 000
E 0.08 Попитайте за цена 500 000
F 0.06 Попитайте за цена 1 000 000

Забележки:

 • Инсталация: хоствана от клиента уеб услуга. Kлиентът притежава пълен контрол върху потока от данни и тяхното съхранение;
 • Без предаване на лични данни към мрежи на трети страни, което гарантира спазването на поверителността на данните;
 • Срок на лиценза: 1 година (годишно лицензиране);
 • Включени са поддръжка и техническа поддръжка;
 • Валидност на лиценза – 12 месеца или до изчерпване на включената партида TRX (което настъпи първо);
 • Ако включения брой TRX бъде използван по-рано, клиентът ще трябва да покрие останалата част от 12-месечния период въз основа на договорената цена за TRX;
 • Ако включеният брой TRX не се използва в рамките на 12 месеца, остатъка от TRX не се прехвърля в новия отчетен период;
 • Неограничен брой сервърни инстанции / worker-и;
 • Необходима е връзка с Regula Online Licensing Server за отчитане на броя на TRX;
 • Лицензното ниво може да бъде променяно по време на текущия лицензен период
 • Действително платената вече сума ще бъде приспадната от плащането за ново ниво;
 • Цените в таблицата с ценообразуването за различните нива ( от Tier A до Tier F ) са -50% при избор единствено на FaceMatch функционалност:
Responsive Menu Clicked Image