Regula Document Reader SDK Web API

Regula Document Reader SDK Web API използва локален/облак базиран модел, като обработката на документи се извършва винаги на сървъра на клиента. Клиентът има пълен контрол върху преноса и съхранението на данни. Не се изпраща информация към мрежи на трети страни, което гарантира поверителността на данните.

В зависимост от изискванията на проекта могат да бъдат поръчани и използвани различни видове модули. Например, ако клиентът се нуждае само от MRZ данни, трябва да се използва само този модул без нужда от база данни с образци на документи.

VizOCR модулът позволява извличане и използване на всички визуални данни в зависимост от избрания лиценз (България, 1 регион – например Европа или Светът – пълен списък на всички 9800+ документи от 248 държави/територии).

За повече информация в детайли е предоставена на сайта на Regula: https://api.regulaforensics.com/

For Web API, under the AAC module (Automatic Authenticity Control), the detection of Graphical Landmarks is provided. AAC module is only available on top of Full Processing, as the graphical landmarks are located in the visual inspection zone.

Regula Document Reader SDK Web API позволява използване на модул AAC (автоматичен контрол на автентичността) като се извършва откриване и сравнение на специфични графични елементи от образец на документа в база данни с шаблони. AAC модулът е наличен само при закупуване на VizOCR модул, тъй като графичните елементи са разположени в зоната за визуална проверка.

Лицензни модели за Regula Document Reader SDK Web API

Regula Document Reader SDK Web API + Web Component for browser
FLAT LICENSING

POC, test & dev (9 months) Попитайте за цена

 

MRZ Попитайте за цена
Barcode & QR codes Попитайте за цена
VizOCR България Попитайте за цена
1 регион Попитайте за цена
Цял свят Попитайте за цена

 

Full Processing (MRZ+VizOCR) + AAC (white-light) България Попитайте за цена
1 регион Попитайте за цена
Цял свят Попитайте за цена

Забележки:

 • Инсталация: хоствана от клиента уеб услуга; клиентът притежава пълен контрол върху потока от данни и тяхното съхранение;
 • Без предаване на лични данни към мрежи на трети страни, което гарантира спазването на поверителността на данните;
 • Срок на лиценза: 1 година (годишно лицензиране);
 • Лицензионната такса се формира на базата на сървърна инстанция (Windows)/ worker (Linux), където работи Regula SDK;
 • Броят сесии на инстанция / на worker е неограничен;
 • Включени са стандартна поддръжка и техническа поддръжка;
 • Regula SDK Web API работи в една нишка по подразбиране. 1 инстанция / worker = 1 лиценз;
 • Производителността зависи от използвания хардуер, средно време < 5 сек.
 • AAC (Authomatic Authenticity Control) модулът проверява единствено за наличето на графични елементи спрямо еталони на документите

 

2.2. Regula Document Reader SDK Web API  + Document Reader Mobile SDK

TRANSACTION BASED LICENSING

POC, test & dev (9 months) 10 000 USD
Tier Брой транзакции за година Цена за TRX, USD  Цена 1 г. лиценз, USD Включен брой TRX
A Очакван брой транзакции 0K до 80K TRXs Попитайте за цена Попитайте за цена Попитайте за цена
B Очакван брой транзакции 80K до 150K TRXs Попитайте за цена Попитайте за цена Попитайте за цена
C Очакван брой транзакции 150K до 250K TRXs Попитайте за цена Попитайте за цена Попитайте за цена
D Очакван брой транзакции 250K до 500K TRXs Попитайте за цена Попитайте за цена Попитайте за цена
E Очакван брой транзакции 500K до 1M TRXs Попитайте за цена Попитайте за цена Попитайте за цена
F Очакван брой транзакции над 1M TRXs Попитайте за цена Попитайте за цена Попитайте за цена

Забележки:

 • Инсталация: хоствана от клиента уеб услуга; клиентът притежава пълен контрол върху потока от данни и тяхното съхранение;
 • Без предаване на лични данни към мрежи на трети страни, което гарантира спазването на поверителността на данните;
 • Срок на лиценза: 1 година (годишно лицензиране);
 • Валидност на лиценза – 12 месеца или до изчерпване на включената партида TRX (което настъпи първо);
 • Ако включения брой TRX бъде използван по-рано, клиентът ще трябва да покрие останалата част от 12-месечния период въз основа на договорената цена за TRX;
 • Ако включеният брой TRX не се използва в рамките на 12 месеца, остатъка от TRX не се прехвърля в новия отчетен период;
 • Транзакция се отчита само тогава, когато има разпознат документ за самоличност;
 • Неограничен брой сервърни инстанции / worker-и;
 • Необходима е връзка с Regula Online Licensing Server за отчитане на броя на TRX;
 • Лицензното ниво може да бъде променяно по време на текущия лицензен период
 • Действително платената вече сума ще бъде приспадната от плащането за ново ниво;
 • Включена Regula Document Reader SDK функционалност – Mobile SDK (1 Production App ID iOS, 1 Production App ID Android): MRZ, Barcode, VizOCR, RFID + Web Service: MRZ, Barcode, VizOCR (World);
 • Общият пул от TRX може да се използва за покриване на мобилни SDK (1 iOS + 1 Android) + Web API. Моделът позволява на всеки от двата компонента на Regula Document Reader SDK Web API / Document Reader Mobile SDK да се използва независимо по отношение на регистрацията в TRX;
 • Сканирането на предната и задната страна на един и същ документ за самоличност се счита за една транзакция за Regula Document Reader SDK for mobile OS;
 • Сканирането на предната и задната страна на един и документ за самоличност ще се счита за една транзакция за SDK Web API само в случай на едновременно качване на 2-те изображения.
 • AAC (Authomatic Authenticity Control) модул е приложим само за лицензионни нива E (500000 трансакции) и F (1000000 трансакции).

 

Responsive Menu Clicked Image