Въпроси и отговори

Скенери за лични документи Regula  – често задавани въпроси и отговори

Въпрос:
Какво представлява скенер за лични документи на Regula?
Отговор: Документният скенер на Regula е фото скенер и представлява оптично устройство без подвижни части, което снима личния документ с високо качество и в различни светлини (бяла, IR, UV, коаксиална и др.). Скенера предава заснетите изображения към компютър за последваща обработка и анализ.
В случая – под лични документи се разбира множеството от различни варианти на лична карта, задграничен паспорт, шофьорска книжка и други идентификационни документи, издавани от официалните държавни институции (обичайно МВР) в различните държави.
Повечето модели имат вграден картов четец за документи с RFID безконтактен чип съдържащ биометрични данни, а някои модели и четец за карти с контактен чип.

Въпрос:
Какъв е интерфейса за комуникация на скенера с компютър?
Отговор:
Стандартен USB2.0/3.0

Въпрос:
Как се захранват електрически скенерите на Regula?
Отговор:
Всички модели се захранват чрез USB интерфейсния кабел и нямат външен адаптер.
Единствено Regula 7233 сканира едновременно и двустранно документи формат ID-1, има механизъм за придвижване на картата и затова се захранва с помощта на външен адаптер.

Въпрос:
Скенерите на Regula имат ли възможност да прочитат 1D и 2D баркодове?
Отговор:
Да, това е включено е в базовата функционалност на всички скенери.

Въпрос:
На какви софтуерни платформи работи софтуера за скенерите Regula?

Отговор:
Microsoft Windows XP SP3, Vista, 7,8,8.1, 10 (версии 32bit и 64bit) с използване на Microsoft .NET 3.5 и по-висока.
Linux Ubuntu 16.04/18.04 LTS с използване на QT Creator.

Въпрос:
Какви софтуерни ресурси за интегриране и работа на скенерите се предлагат от производителя и каква е цената им?
Отговор:
Софтуерните ресурси са включени в цената на скенерите като устройства и са:
– Document Reader SDK и Regula Web Service за Windows платформа;
– Document Reader SDK за Linux.

Въпрос:
Каква е лицензната политика за работа със скенерите и допълнителните софтуерни пакети VizOCR и AAC?
Отговор:
Лицензният ключ за работа със софтуерите се намира в хардуерната памет на скенера. В зависимост от лицензния ключ се отключват възможни варианти за работа и софтуер, описани в следващата таблица:

Тип лиценз Описание Обновяване на лиценза за първата година след закупуването на скенера Обновяване на лиценза за всяка следваща след първата година от закупуването
Basic SDK Document scanning, MRZ reading and checking, photo cropping, 1Dl2D barcode reading, cross verification between MRZ/Barcode, B900IR check, UV dull paper check. Life time (доживотен – никога не изтича) Life time (доживотен – никога не изтича)
VizOCR Vizual Optical Character Recognition software –

reading data from visual part of document page (ICAO and non-ICAO)

Обновяването за първата година е включено в цената на софтуера Заплащане за обновление на софтуера на годишна база – след първата година
AAC Automatic Authenticity Control and verification: cross verification between MRZ/RFID/Barcode/Viz, UV pattern checks, security text checks, UV security fibers checks, IR pattern checks, IPI visualization. Обновяването за първата година е включено в цената на софтуера Заплащане за обновление на софтуера на годишна база – след първата година

 

Въпрос:
Как се извършва обновяването (update) на лицензния ключ в скенера след изтичане на даден годишен период?
Отговор:
Лицензният ключ се обновява автоматично без намеса на потребителя, ако компютърът, към който е свързан скенерът, има разрешен достъп до интернет.

Въпрос:
Как се обновява базата данни с документи? Базата е компонент от Document Reader SDK и се намира локално на компютъра, където е инсталиран SDK и където е включен скенера.
Отговор:
Regula/Comitex предоставят ftp услуга за получаване/изтегляне на последните налични обновления.

Въпрос:
Какви софтуерни инструменти за интеграция се предоставят от производителя Regula?
Отговор:
Предлаганите подходи и инструменти за интеграция на документни скенери Regula са три типа:

 1. Интеграция с помощта и на базата на софтуерен комплект за развойна дейност (SDK) за Windows и Linux платформи:

SDK съдържа следните основни групи библиотеки и файлове:

 • System libraries;
 • Device Drivers;
 • Main Control Library;
 • Digital cameras Control Libraries;
 • Service Libraries;
 • Service Library (geometric distortion correction);
 • Service Library (unevenness and color balance correction);
 • Service Library (locating document page on the image);
 • Service Library (full page on video sensor);
 • Service libraries and accompanying data files ensuring MRZ OCR;
 • Service Library (support Biolink Scanner);
 • Service libraries and accompanying data files ensuring barcodes locating and reading;
 • Service libraries and accompanying data files ensuring document type recognition, text (OCR) and graphic data reading from the documents fields, automatic document authentication.

Пълна и подробна информация и документация, относно SDK може да се предостави при поискване от екипа по разработка.

 1. Интеграция с помощта и на базата на COM (Component Object Model) интерфейс.

COM интерфейс позволява лесно интегриране на устройството на различни платформи при едно и също ниво на качеството на получените резултати.

Основни предимства на интеграция с използване на COM модел:

 • COM се изпълнява в отделен процес и не консумира памет за основния процес на приложението и не влияе на стабилността на работата му;
 • Обмяната на данни се извършва в XML формат с поддръжка на обратна съвместимост и възможности за бъдещи разширения;
 • COM управлява устройството като едно цяло (оптично + RFID) – няма необходимост от управление на две различни устройства и синхронизация по между им;
 • Програмният код за да се ползва устройството е изключително малко – създаване на обект, свързване на устройството, присъединяване на “event handler”, получаване на информацията в „handler”;
 • COM (OLE) технологията позволява оперативна съвместимост, което позволява използване на четеца в почти всяка технология/платформа: C#, .NET, C++, VB.NET, VBA, Delphi, JavaScript, LotusScript, др.
 • Всички потребители ползват един и същ COM, което улеснява разрешаването на потенциални проблеми и решаването им.
 • Пълна и подробна информация и документация, относно COM може да се предостави при поискване на екипа по разработка.

Инсталирането на SDK включва инсталация на тестово приложение, което изпълнява роля на OLE Application Server с използването на COM обект технологията за работа с устройствата и обработка на данните.

 1. Интеграция с помощта на Regula Document Reader Web Service.

За този тип интеграция – на компютърната система, към която е свързано устройството на Regula се инсталира Web service (Уеб услуга), достъпна чрез заявки през TCP/IP протокол на определен адрес и порт (например: http://localhost:4887) – зададени в конфигурационния файл на услугата.

Всички видове заявки, свойства и структурата на данните са описани подробно в допълнителна документацията на Регула към Уеб услугата, която може да бъде предоставена при поискване на екипа по разработка.

Услугата предлага начин за работа с устройствата на Регула чрез JavaScript директно от дадена HTML страница, т.е. може да се сканират документи и да се получава информацията за тях директно в Уеб сайт/приложение.

JavaScript заявките се подават асинхронно с технологията AJAX и по същия метод се получават данните от Уеб услугата, които са във формат XML.

Чрез Уеб услугата са достъпни всички функции, които са достъпни и при другите варианти за интеграция.

Въпрос:
Какви са възможните подходи за интеграция на скенерите?
Отговор:
 При локално свързване на скенера, той работи абсолютно независимо и използва изчислителните ресурси на локалното PC, на което е инсталирано.

В случай на локално свързан скенер, има няколко сценария:

 1. На локалното PC се използва web браузър.

Необходими стъпки:

– Инсталация на SDK на локалното PC;

– Инсталация на Regula Web Service на локалното PC и използване на web интерфейс, който да се свързва локално с web service от web приложение.

От страна на Regula, всичко е налично и нищо не е необходимо да бъде разработвано, единствено от страна на клиента е необходима интеграция в web страницата.

 1. На локалното PC се ползва RDP и терминална сесия към централен сървър през web браузър.

Този тип интеграция е с по-високо ниво на сложност. Необходимо е да се свърже скенера през терминалната сесия към сървъра. Поради това, че скенера използва собствен драйвер, няма възможност да се управлява както в стандартна Windows инсталация. Необходимо е използването на USB over Ethernet решение (софтуерно или хардуерно), за да се свърже скенера (+ RFID четеца) към сървъра. Този подход в възможен, но приложението може да срещне трудности при реализацията. От една страна са необходими допълнителни лицензи за HW/SW продукт, от друга страна към терминалния сървър ще има свързани голям брой устройства едновременно, което може да доведе до потенциални конфликти. Производителят няма опит в големи проекти със свързването на голям брой USB устройства към един терминален сървър, поради което не може категорично да потвърди валидноста на интеграцията по този сценарий. Изследвания показват, че при този вариант се срещат много затруднения при поддръжката на такава инфраструктура.

 1. Използва се тънък клиент, на който не е инсталирано нищо локално и се свързва към посветена VM в сървърна ферма

Също като вариант 2, но в този случай се предполага използване на Citrix среда, където свързването на USB устройство не е по-добро и отново води до допълнителни разходи за инсталация.

 1. Използва се локално PC за сканиране на изображенията, но обработката им се извършва на централен сървър и резултатите от обработката се изпращат по някакъв начин обратно към web приложението.

В този вариант скенерите се използват с локално инсталиран SDK и сканираните изображения се изпращат към web service някъде в интранет или интернет. Web service-a е подобен на api.regulaforensics.com, но е лицензиран да обработва изображения само от определени устройства. Всеки скенер поставя цифров печат към изображението, с което се идентифицира, за да може изображението да бъде обработено. В този случай клиента е отговорен за разработката на целия front/bаck-end web service. Освен това, има потенциален проблем с производителността, ако голям брой четци изпращат едновременно изображения за обработка, тъй като е необходимо заявките да се обработват една по една. Възможно решение е разработването на схема с управляеми опашки и съответен брой сървърни лицензи, което води до допълнителни разходи.

 

Responsive Menu Clicked Image