Regula Document Reader SDK

Regula Document Reader SDK съдържа всички необходими компоненти за работа със скенери за лични документи, включително:

  • Драйвери за устройствата;
  • API интерфейс;
  • COM обект;
  • Документация, съдържаща описание за интеграция чрез COM обект и ръководство за програмиране, списък на всички поддържани документи, ръководство за Демо приложението;
  • Демо приложение, показващо пълния набор от възможности на скенерите;
  • Примерни кодове на C#, C++, Delphi, VB.NET;
  • Примерни кодове за RFID четец на C++.

За работа със Regula Document Reader SDK е необходимо да имате включен скенер Regula, като в зависимот от лицензния ключ в устройството се активират съответните функционалности от SDK.

Оттук може да изтеглите Regula Document Reader SDK.

Responsive Menu Clicked Image